Logget ind som:
Dana Erhvervsservice ApS
Log ud

© Bygpriser.dk
info@bygpriser.dk
Telefon 20 46 12 99

 

Udbyder: Silkeborg kommune
Sidste frist: 02/08/2002

Tilbage til liste

Udbud af erhvervslejekontrakt til etablering og drift af et jordhotel til lettere forurenet jord i Silkeborg kommune

Hermed udbyder Forsyningsafdelingen en erhvervslejekontrakt til etablering og drift af et mellemlager til lettere forurenet jord (jordhotel) på et areal på ca. 13.000 m2 ved Affaldscenter Tandskov iht. den for arealet meddelte miljøgodkendelse.

Erhvervslejekontrakten omfatter ret for lejeren til at etablere og drive et mellemlager til let forurenet jord i en 5-årig aftaleperiode fra ibrugtagningstidspunktet.

Udbudsmaterialet kan i perioden til og med den 2. august 2002 skriftligt rekvireres hos:

Forsyningsafdelingen
Tietgensvej 3
DK-8600 Silkeborg
Att.: Michael Herold


Udbudsmaterialet vil blive fremsendt med udgangen af uge 33.

Tidsfristen for fremsendelse af tilbud er mandag den 16. september 2002.