Logget ind som:
Dana Erhvervsservice ApS
Log ud

© Bygpriser.dk
info@bygpriser.dk
Telefon 20 46 12 99

 

Udbyder: Vejle kommune
Sidste frist: 11/03/2002

Tilbage til liste

Delentreprise nr. 3, Faunapassager. Diagonalvejen, Ølholm - Uldum.

I forbindelse med motortrafikvej ved Ølholm og Uldum udbydes hermed i offentlig licitation delentreprise nr. 3, der omfatter jord-, spuns-, beton- , afvandings- og belægningsarbejder m.v.

Entreprisen indeholder følgende hovedmængder:

Jord og muld : ca. 3700 m3
Spuns : ca. 80 t
Blød armering : ca. 18 t
Beton : ca. 70 m3
Belægning : ca. 170 m2

Entreprisen skal udføres til fast tid og pris i tidsrummet 1. juni 2003 - 15. oktober 2003

Licitationsmaterialet, der udleveres fra mandag den 11. februar 2002, bestilles hos Vejle Amt, Teknik og Miljø, Damhaven 12, 7100 Vejle, tlf. 75 83 53 33, lokal 3072, mod depostitum 1.000,- kr i krydset check stilet til Vejle Amt.

Depositum hæves af bygherren men tilbagegives, når licitationsmaterialet returneres uskadt senest 8 dage efter licitationen.
Tilbud mærket "Delentreprise 3, Faunapassager, Diagonalvejen" indleveres i den vedlagte licitationskuvert til ovennævnte adresse senest mandag den 11. marts 2002, kl 11.00, på hvilket tidspunkt tilbudene åbnes i Amtsgårdens mødecenter i overværelse af bydende, der måtte være til stede. (J.nr. 9-04-1-338-1-98).