Logget ind som:
Dana Erhvervsservice ApS
Log ud

© Bygpriser.dk
info@bygpriser.dk
Telefon 20 46 12 99

 

Udbyder: Vejle kommune
Sidste frist: 11/03/2002

Tilbage til liste

Delentreprise nr. 1, Overføringer. Diagonalvejen, Ølholm - Uldum.

I forbindelse med motortrafikvej ved Ølholm og Uldum udbydes hermed i offentlig licitation delentreprise nr. 1, der omfatter jord-, beton-, afvandings-, og belægningsarbejder m.v.

Entreprisen indeholder følgende hovedmængder:

Jord og muld : ca. 16600 m3
Blød armering : ca. 200 t
Spændt armering : ca. 2000m
Beton : ca.1500 m3
Belægning : ca. 1700 m2

Entreprisen skal udføres til fast tid og pris i tidsrummet 25. marts 2002 - 15. august 2003.

Licitationsmaterialet, der udleveres fra mandag den 11. februar 2002, bestilles hos Vejle Amt, Teknik og Miljø, Damhaven 12, 7100 Vejle, tlf. 75 83 53 33, lokal 3072, mod depositum 1.000,- kr. i krydset check stilet til Vejle Amt.

Depositum hæves af bygherren, men tilbagegives, når licitationsmaterialet returneres uskadt senest 8 dage efter licitationen.

Tilbud mærket "Delentreprise 1, Overføringer, Diagonalvejen" indleveres i den vedlagte licitationskuvert til ovennævnte adresse senest mandag den 11. marts 2002, kl. 10.00, på hvilket tidspunkt tilbudene åbnes i Amtsgårdens mødecenter i overværelse af de bydende, der måtte være til stede. (J.nr. 9-04-1-338-1-98).