Logget ind som:
Dana Erhvervsservice ApS
Log ud

© Bygpriser.dk
info@bygpriser.dk
Telefon 20 46 12 99

 

Udbyder: Nordjyllands amt
Sidste frist: 15/03/2002

Tilbage til liste

Tilbygning til Taleinstituttet

Offentlig licitation, byggearbejder.


Tilbygning til Taleinstituttet, 480 m2 nybyggeri samt diverse mindre ombygninger.

Fristen for bestilling af udbudsmateriale er fastsat til 15. februar 2002. 


OFFENTLIG LICITATION

For Nordjyllands Amt udbydes hermed, i offentlig licitation, nedenstående fagentrepriser i forbindelse med opførelse af nye lokaler for Taleinstituttet i Aalborg
Beliggenhed: Taleinstituttet, Borgmester Jørgensensvej 2, 9000 Aalborg

Omfang: Ca. 480 m2 ny-byggeri samt diverse mindre ombygninger.

Byggeriet udføres som fuldmuret byggeri med partielle ydervægsarealer i let konstruktion beklædt med plader og aluminium.

Tagkonstruktioner er af bjælkespær med tagpap samt ”flade” varme tage på betonelementer.

Gulve er betongulve med enten linoleum eller klinker.

Lofter er gipslofter samt akustikdæmpende lofter.

Tidsplan: Byggeriet påregnes påbegyndt primo Juni 2002 med en forventet afslutning ultimo 2002.
  

Entrepriseopdeling:
1. Bygningsentreprisen
Nedbrydninger
Jord-terræn
Beton
Kloak
Murer
Tømrer/snedker
Maler

2. Vvs og ventilationsentreprisen

3. El-entreprisen


Udbudsmaterialet:

Bestilling af udbudsmaterialet skal ske til Arkitekterne Ladegaard & Partnere AS, Danmarksgade 27B, 9000 Aalborg, senest fredag den 15. februar 2002.
Bestillingen skal ske skriftligt med angivelse af entreprisenr. og –navn. Depositum er fastsat til kr. 2000,-. Check skal vedlægges bestilling til arkitekt, og være stilet til Nordjyllands Amt.
Der udsendes ikke materiale til leverandører.
Licitationstidspunktet forventes at blive mandag d. 18. marts 2002.
Ved tilbudsafgivelse skal afgives en Tro- & loveerklæring på, at gæld til det offentlige ikke overstiger kr. 100.000,-.

  
Arkitekter/totalrådgiver:
Arkitekterne
Ladegård & Partnere AS
Danmarksgade 27B
9000 Aalborg

Ingeniør:
Niras
Rådgivende ingeniører og planlæggere A/S
Vester Havnepromenade 9
9100 Aalborg